Driva ett forum för vinintresserade

Intresset för vin ökar stadigt varje år. Med intresse avses inte endast drickandet i sig, utan även lusten att vilja lära sig mer om vin, som till exempel olika druvor, regioner och olika framställningsmetoder. Detta är en trend som dessutom avspeglas i form av alla de vinböcker, vinkurser och olika tv-program med fokus på vin som finns omkring oss. Den vinintresserade saknar knappast alternativ för att kunna fördjupa sig och förbättra sina vinkunskaper.

Det har dessutom blivit betydligt enklare att handla vin via internet. Webbplatser som Vinoteket på https://vinoteket.se/ är en guldgruva för den som är intresserad av vin. Förutom ett stort utbud av olika viner finns det en omfattande kunskapsbank för den kunskapstörstige. Såväl information som viner är väl organiserade och det är möjligt att välja viner utifrån bland annat pris, druvor, geografi eller producent.

Forum för vinintresserade

Även om det finns information så det räcker och blir över för den vinintresserade saknas en välskött mötesplats – det vill säga ett klassiskt internetforum – för likasinnade på internet. Det har tidigare gjorts försök att skapa olika forum med inriktning på vin men de flesta av dessa har sett sina bästa dagar. Idag besöks dessa uteslutande av spamrobotar som fyller forumen med fantastiska erbjudanden om allt från Viagra till olika kryptovalutor. Detta är olyckligt då det definitivt finns ett behov av ett välstrukturerat vinforum.

Struktur för ett vinforum

Den som känner sig manad att bygga upp ett vinforum behöver inte uppfinna hjulet igen. Tekniken för att på egen hand kunna driva ett forum finns och vad avser strukturen kan man utgå från hur Vinoteket har organiserat sin webbplats på https://vinoteket.se/. Det är en enkel och klassisk struktur med separata kategorier för rött vin, vitt vin och mousserade viner.

Därefter kan man välja att sortera urvalet utifrån en rad olika kriterier som till exempel land, region, distrikt och druva för att endast nämna några. En liknande struktur skulle vara fullt möjlig att använda sig av på ett vinforum och en sådan hade snabbt och enkelt gett besökarna en god bild över vilka diskussioner som finns.

Tekniken för att driva ett vinforum

Att starta och driva ett forum på internet, oavsett om det avser vin eller något annat, är ur teknisk synvinkel inte särskilt komplicerat. Det finns en rad olika programvaror och script som gör det möjligt att relativt enkelt skapa ett väl fungerande forum. Många av dessa lösningar är dessutom redan installerade på webbhotellen, varför du i princip endast behöver trycka på en knapp, och ett par minuter senare har du skapat ditt forum. En av de vanligare, och enklare, lösningarna är WordPress i förening med BuddyPress.

Samarbeten för att driva ett vinforum

En förutsättning för att lyckas med att skapa intresse för ett nystartat forum om vin på internet är samarbeten med olika leverantörer. Genom att samverka är det möjligt att få ut information till vinintresserade om att forumet finns. Samtidigt får de partners som man samarbetar med möjlighet att marknadsföra sina produkter i forumet.

Ett självklart val är till exempel att försöka inleda ett samarbete med tidigare nämnda Vinoteket. En smidig lösning skulle kunna vara att Vinoteket, via ett e-postutskick till sina kunder, informerar dessa om att forumet finns. Som motprestation får Vinoteket marknadsföra sig och sina produkter i vinforumet, och kan även länka till sin egen webbplats på https://vinoteket.se/. Ett sådant samarbete är till gagn för båda parter.