Davos

Världens mest kända forum är nog det ekonomiska forumet, World Economic Forum, i Davos. Det är ett politiskt forum dit världsledare, företagare, organ

Forum

Människor har i alla tider träffats för att samtala och diskutera olika ämnen och nyheter. Ett forum är en plats där människor medvetet samlas för att