Miljö och klimat

På senare tid har forum blivit viktiga för att lyfta upp problemen med miljöförstöringar och klimatförändringar.

Del av politik

Politik handlar egentligen om ”allt” – sjukvård, företag, regeringen och skatterna. Inom politik kan nästan allt läggas in. Miljö och klimat tillhör en av de mer akuta frågorna, men är både politik och vetenskap. Det är forskarna som leder utvecklingen, men politikerna som, tillsammans med medborgarna, ska förändra samhället. Det är inte alltid som politiker, medborgare och expert tänker på samma sätt. Detta innebär att det finns olika slags forum för miljö och klimat. Det finns stora forum där alla deltar, men sedan också forum som främst vänder sig till experterna. På sådana forum behöver de inte förklara allt vetenskapligt – deltagarna förmodas redan ha den kunskapen. Det finns också forum för de naturintresserade miljöaktivisterna, som snarare talar om försurning i sjöar, än hur man mäter partiklar i atmosfären.

Miljöforum för vanliga människor

Idag är det många som är mycket medvetna om miljöförstöringarna och det förändrade klimatet. För vanliga människor är det istället internetforum om miljö som blir den plattform som de uppsöker. Där kan man hitta smarta miljötips, men också få diskutera bensin versus diesel och vilken bil som är miljösmart i verkligheten.