Forum på internet

När vi talar om forum idag, så tänker många av oss på internetforum. Ett internetforum är en plattform där medlemmar i ett forum kan träffas. På ett riktigt stort forum där människor träffas i verkligheten, så kan det vara 1000 deltagare under en vecka. Människor har bokat biljetter, hotell, tagit ledigt från sina jobb och även ibland förberett sig för forumet. För andra är det en del av jobbet att åka på ett forum.

Revolution genom internet

Genom internet har ordet forum utvidgats till något lättsamt och dagligt. Det finns tusentals olika forum och alla kan hitta ett forum att delta i – helt gratis. Istället för att ett forum är under en helg eller vecka i Berlin, så pågår ett forum på nätet konstant. Det tillkommer nya medlemmar och nya samtalsämnen – trådar – skapas av medlemmarna. Den som äger plattformen driver inte själv frågorna, utan det är besökarna som beslutar vilka frågor som ska tas upp. Forum på internet är därmed väldigt demokratiska – alla är välkomna och alla kan ställa frågor.

De finns också forum som kräver en avgift eller att du är inbjuden – ett slutet forum. Eftersom ingen äger internet, kan också vem som helst starta ett forum.