Forum

Människor har i alla tider träffats för att samtala och diskutera olika ämnen och nyheter. Ett forum är en plats där människor medvetet samlas för att prata om ett ämne. Det finns både forum där människor träffas på en geografiskt plats, som det ekonomiska forumet i Davos, Schweiz och forum på nätet.

Historiskt

Ordet forum kommer från latin och betyder allmän plats, marknadsplats. Sedan 1680-talet har ordet forum syftat till en samlingsplats för offentlig diskussion. Redan grekerna och romarna var mycket förtjusta i att träffas och diskutera nyheter, skvaller och olika problem – precis som idag.

Politik

Det finns många forum inom samhälle och politik. Ibland hålls det forum för att diskutera särskilda ämnen inom politk, som mänskliga rättigheter eller grön ekonomi. Om det är ett stort internationellt forum bjuds personer in från hela världen. Det är vanligt att man ber politiker, före detta makthavare, olika organisationer och forskare att delta. Vid sådana tillfällen är det vanligt att ha panelsamtal. Under ett panelsamtal sitter några utvalda personer framme på podiet och diskuterar ett ämne. Ibland får publiken vara med och ställa frågor, ibland är publiken bara åskådare.

Många menar att politiska forum kan föra upp viktiga frågor som mänskliga rättigheter, fattigdom, klimathotet, dåliga arbetsvillkor och liknande ämnen på bordet; andra tycker mest att det är ord som inget utför. Det positiva med forum är att människor träffas och det är en möjlighet att både utbyta erfarenheter, skapa kontakter och till sist kanske också agera.

Vem är deltagaren?

Vissa forum, både där människor träffas och på internet, är bara för särskilt inbjudan personer. Andra forum är för alla. De flesta internetforum är öppna för den som vill vara med. Det positiva med internetforum är att alla kan delta och att det är miljösmart. Men att träffas i verkligheten har en större dynamik och det blir ett annat slags samtal.