Bli en deltagare

Om du är intresserad av ett ämne bör du delta i forum; både på nätet och i verkligheten. Genom att delta går du från att vara en åskådare till att bli en aktör, en person som deltar och försöker påverka.

Internetforum

Det enklaste är självklart att delta i ett forum på internet. Det är också en god början, särskilt om du hittat en fråga som intresserar dig. Genom internet kommer du i kontakt med andra människor och får även reda på vad som händer inom ert gebit. Om du är intresserad av miljöfrågor blir det lättare att delta i en demonstration om du vet att andra som du känner också ska delta. Att få lära känna människorna bakom smeknamnen, och se ansiktet på avataren är alltid intressant. Vissa hittar vänner för livet; andra den stora kärleken.

Det är också möjligt att skapa aktivitet genom ett forum. Om du vill att det ska skickas en namnlista till regeringen, så är det enkelt att få ut listan till många intresserade på forumet.

Mötas

Det är också viktigt att mötas kring ett ämne i verkligheten. Få träffa nya människor, samtala om viktiga och intressanta ämnen, skratta och äta tillsammans. Genom att åka till ett forum kommer du också att träffa andra som intresserar sig för samma sak och som du kan göra något nytt med; utveckling av ett företag, en demonstration för en älv eller träffa en person som bor i närheten av dig som du kan bjuda på kaffe. Forum på internet är bra, men de saknar den dynamik som finns i möten i verkliga livet.

Genom att delta i ett forum visar du också att du tycker att frågan är viktig. Ju fler som deltar, desto större vikt kommer det att läggas vid just det ämnet. Även om du mest tycker att du är på ett forum och sitter tyst i publiken, så skulle ett forum inte bli av om det inte också fanns en publik.