Locka folk till ditt forum

Forum har blivit väldigt populärt på nätet och i dagens samhälle har fler o

ch fler blivit alltmer bekväma med att uttrycka sina känslor eftersom de sitter bakom en skärm. Om man har startat ett forum kanske man vet att det kan vara svårt att locka folk att börja skriva ibland. Det finns liksom inget särskilt recept som fungerar för alla forum för att de ska nå framgång och bli populära. I följande inlägg kommer lite exempel på saker som man kan göra för att försöka locka nya deltagare till sitt forum.

Bestäm din målgrupp

Oavsett vad man jobbar med är det viktigt att man bestämmer vad det är för målgrupp man ska rikta sig mot, och precis samma sak gäller med forum. Vilka är det du har tänkt ska komma in och skriva? Vad brinner de för och vad är själva syftet för dem att gå med och delta i ditt forum? När du väl har bestämt vilka som tillhör din målgrupp kan det vara enklare att faktiskt vända sig direkt till dem istället för att skicka ut slumpmässiga förfrågningar till främlingar.

Engagerande ämnen

Om man vill att folk faktiskt ska engagera sig i ett forum måste man ha ämnen som folk faktiskt vill diskutera. Kanske finns det många på kontoret som talar om ett mobilabonnemang för företag som ska vara jättebra, och det skulle man kunna utveckla i ett forum för de anställda.

Marknadsför ditt forum

När det handlar om att få in nya och engagerade deltagare i forumet kan man med fördel använda sig av klassiska modeller för marknadsföring. Det finns många kanaler att välja mellan, och man får helt enkelt överväga och kanske prova sig fram tills man hittar den kanal som passar bäst för det individuellt forumet.

Be experter om råd

Något som kan locka människor att gå in och läsa och skriva är att man ser till att det finns experter med lite då och då. Skriv och fråga en expert om denne vill vara delaktig och kanske svara på några frågor eller uttrycka sina egna tankar kring ämnet i fråga. Om det är svårt att få en expert att ställa upp gratis kanske man kan locka med en liten ersättning. Det här beror ju såklart på vad man har för budget med hela forumet.

Trigga igång diskussioner

I början när man precis har startat upp ett forum kanske man får vara beredd på att arbeta extra hårt för att det faktiskt ska komma igång. Ibland behöver man kanske fokusera mer på diskussionens bästa istället för att försöka få igenom sina egna åsikter. Man kan ju gå in i forumet och börja ställa frågor, vända och vrida på argument och så vidare.