Forum för jobbsök

Att olika forum är mötesplatser för folk har nog inte undgått någon. Det finns forum i verkliga livet och forum online på webben. Olika forum har olika inriktningar, och i jakten på att hitta likasinnade för ett specialintresse så kan forum vara till stor hjälp. I rekryterings- och jobbsökarbranschen har olika forum också blivit en stor grej. Det skapas forum för kontaktnät, företag har egna slutna Facebookgrupper för sina anställda, skolklasser har egna chattkanaler via sociala medier och det finns olika forum för olika typer av jobb.

Men hur fungerar detta då? Jo, det mest kända forumet är nog Arbetsförmedlingen, både för de som söker folk och för folk som söker jobb. Givetvis finns det fler forum för arbetsmarknaden, och många av dem är specialiserade på vissa typer av jobb. Är det ekonomi, marknad och administration som står högt upp så är Rekrytering i Stockholm helt rätt plattform att använda sig av, både om man letar efter kompetent folk eller söker arbete inom nämnda kategorier. Som arbetsgivare skapar man en kravprofil och som arbetssökande skapar man en sökbar profil och registrerar sitt CV. Enklare kan det inte bli.

En fördel med forum är att man lägger upp en profil, visar vem man är, vad man kan och vad man har erfarenhet eller utbildning av. Man visar att man finns. Denna profil matchas sedan mot potentiella arbetsgivares krav och önskemål på personal. Att ha en matchningsprocess sparar tid och kan göra att man hittar de mest kvalificerade medarbetarna snabbare. Inom smala områden kan olika forum vara det bästa sättet att visa att man finns.

Facebook är ett forum, och det finns otaliga jobbsökargrupper man kan gå med i. Det är lätt att få kontakt med andra människor, man kan tipsa varandra och sprida information vidare, exempelvis att det eller det företaget söker en truckförare. Det är lätt att be om vidare uppgifter som CV och liknande om intresse finns och sedan går man vidare därifrån.

LinkedIn är ett annat nätverk man kan använda sig av för att skapa nya kontakter, upprätthålla kontakter och visa att man finns. Det kan skapa nya jobb eller göra att man hittar blivande anställda, olika företag kan även hålla kontakt med varandra.

Ibland är det så att olika rekryteringsföretag söker en viss typ av folk för olika jobb. Det kan vara folk som endast kommer att jobba deltid, folk som letar extrajobb och som redan har en huvudsysselsättning att ägna sig åt. Det kan även handla om att anställa eller tillfälligt anställa studenter som jobbar deltid. Det finns forum för endast studenter som söker deltidsjobb vid sidan av sina studier och genom att använda dessa forum förenklar man processen i jobbsöket. Arbetsgivaren vet vad den vill ha och studenten behöver inte spilla tid på att gå igenom en hög med annonser om heltidsjobb innan han eller hon kommer fram till deltidsjobben.

Idag är det inte många som läser platsannonser i pappersform, det mesta letas upp i olika forum och plattformar på webben.