Skapa rätt forum

Det finns forum om precis nästan allt. Oavsett hobby så finns det andra personer som också tycker att det är intressant. Det gör det möjligt att skapa ett forum om vad som helst. Samtidigt är konkurrensen på nätet stor: idén med ett forum är självklart att få besökare. Utan besökare blir ett forum bara en tom plattform utan kreativitet. För det andra kräver ett forum både mycket tid och även lite pengar. Du måste betala för ett domännamn – webbadressen -, och hosting – där du har din adress och skapar din sida. Om du inte är skicklig på att skapa hemsidor behöver du också betala för att få ett fungerande forum. Allt detta är investeringar för att du senare ska få en inkomst. Men, med all den tid och pengar som du lägger ner på forumet innan det ens kommit igång, så bör du skapa rätt forum.

Intresse

För att orka driva ett forum bör du skapa ett forum kring något som du själv tycker är interessant. I början kan du också behöva skriva artiklar så att besökarna har något att läsa när de kommer in på din sida. Du kan även behöva skapa trådar och besvara frågor. Samtidigt måste du också ha besökarna i fokus. Om du älskar att läsa Sagan om Ringen, så kommer det att bli svårt att skapa ett stort forum kring just det ämnet. Du behöver i så fall bredda dig till fantasy och både ha böcker, filmer och tv-serier. När någon googlar något om fantasy så ska helst ditt forum täcka det.

Du måste också tänka på att ha ett ämne som alltid är aktuellt: om du har ett reseforum skapar dina medlemmars resor det aktuella – förutom att det alltid händer en massa saker ute i världen. Reseforum är tacksamma på det viset. Det är också bra om det finns en anledning för besökarna att ta hjälpa av varandra. Om du har ett fantasyforum kan du bli mycket intressant, men troligtvis inte så stort. Handlar forumet istället om uteliv i naturen, så kommer medlemmarna behöva fråga varandra om bra vandringsleder och bergklättringar. Om du vill skapa ett företag av ditt forum måste du tänka på dynamiken.

Utvecklingspotential

Om du köper forumet av en webbdesigner, så ska du be om utvecklingspotential. När du börjar har du kanske fem kategorier och i vardera kategori fem underkategorier. Efter två år har du insett att du skulle behöva ha en sjätte kategori och att du behöver fler underkategorier till några populära kategorier. Planera redan från början att sidan ska förbättras och ändras allt eftersom. Tänk också på hur mycket webbtrafik den behöver klara av och att vissa medlemmar kanske kommer ladda upp filmer.

Se också över möjligheterna att erbjuda dina läsare en blogg på forumet. Det kommer både att ge dig fler läsare och naturligtvis mer material. Det materialet kommer göra så att du kommer högre upp på Googles ranking.