Forum – kunskap och samtal

Ett forum är en mötesplats och ordet härstammar från antiken: på marknadsplatserna brukade de fria männen – och kanske någon kvinna ibland – mötas och diskutera olika saker. Detsamma gällde grekerna som älskade att träffas mitt i stan och samtala om det senaste. Människan är sig lik och vi tycker fortfarande om att träffas för att samtala, övertyga varandra, höra det senaste och få umgås. För vissa är den viktigaste aspekten bara att få vara med, känna gemenskap och ha något att göra. För andra är det vad man samtalar om och att kunna påverka det viktigaste. På forum – ställen där folk möts – kan man också lära känna nya människor, skaffa kontakter till sitt företag och hitta en blivande kärlek. Det finns alltså många anledningar att delta.

Internet

Idag träffas vi inte lika mycket på torget för att diskutera. Förr i tiden gick folk helt enkelt dit där det fanns andra människor, dvs. kyrkan och torget, om de ville något. Idag har mycket av samtalet flyttat ut på nätet. Det positiva med forum på internet är att alla kan delta – oavsett var de bor. Om du hittar ett intressant brittiskt forum om smycken från vikingatiden, så kan du enkelt delta i det forumet. Du behöver inte åka till Storbritannien, inte vänta på att få hem papper i brevlådan eller att någon ska godkänna ditt medlemskap. På ett par minuter kan du skapa en användare, hitta en snygg avatar och börja delta. Helt gratis.

Det som kan ses som negativt att så mycket av samtalet flyttat ut på nätet är att människor inte möts på samma sätt. Människan behöver träffa andra människor, se dem i ögonen och ta ”hand” för att må bra. Forskning visar också att unga idag inte läser ansiktsuttryck lika bra som äldre, då de inte träffar lika många IRL. Att inte kunna läsa ansiktsuttryck och kunna förstår det sociala samspelet har visat sig vara förödande på individuell nivå: det blir mer konflikter och bråk. Genom att barn och unga får träna på att umgås, läsa ansiktsuttryck och även göra misstag, så utvecklas deras sociala färdigheter. Det är därför viktigt att föräldrar tänker på detta. Men forum på internet är också en stor tillgång för dem som kan tycka att det är svårt att umgås med andra. Det gör också att folk kan dela idéer med varandra, uppmuntra och även bygga vänskap.

Kunskap

Genom att vara med på olika forum får du tillgång till oerhört mycket kunskap. Möjligheten att kunna ställa frågor till personer som bor i Kanada om den kanadensiska järnvägen är perfekt innan du ska åka dit. Eller att förhöra dig om hur det är att bo och jobba på en plats. Ett forum handlar ju om ett visst ämne, men många gånger blir bifrågor i frågetrådarna något helt naturligt och ibland det som gör att folk verkligen trivs på forumet.